Brīvdienu māja aizrunāta:
Marts- 28.
Maijs- 4.,22.,23.
Augusts- 7.,8.,9.