Brīvdienu māja aizrunāta:
Marts- 7.,13.,14.
Maijs- 22.,23.
Augusts- 7.,8.,9.